IĞDIR ATIKSU ARITMA TESİSİ

 tarafından IPA 2 kapsamında ihaleye çıkılan ve GEZER- MASS İş Ortaklığı olarak Yüklenicisi olduğumuz Iğdır Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Projesine ait 3D Animasyonu aşağıda yer almaktadır.

Projenin diğer paydaşları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Iğdır Belediyesi ve Müşavir Firma SAFEGE - CONSULTING ve Optimal Project Management ile birlikte Projeyi verimli bir işbirliği ile tamamlamayı dileriz.

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VWieYWdALjI