Çevre Teknolojileri

Günümüzde yaşanan hızlı nüfus artışına bağlı olarak yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımız yoğun bir şekilde kirlenmektedir ve her geçen gün içme suyu ihtiyacının karşılanması güçleşmektedir. GEZER Endüstri olarak;

Su ve Atıksu Arıtma ile ilgili aşağıdaki tüm faaliyet konularını anahtar teslim bazda kurarak hizmet vermekteyiz.